Milyen Európát akarunk?

Mi, erdélyi magyarok sokat vártunk arra, hogy az Európai Unió tagjai legyünk.

Európa a mi otthonunk is, tapasztaljuk az előnyeit, kihasználjuk a lehetőségeit. De érezzük a rossz brüsszeli döntéseket is.

Az életszínvonal várt javulása elmaradt, a hagyományos értékeink háttérbe szorulnak, a schengeni csatlakozásunkat halogatják.

Tudjuk, hogy az Uniónak nincs alternatívája: sem a többi ország, sem a magyarok számára. A magyar emberek most azt várják, hogy az Unió megváltozzon. Az RMDSZ is ezt kéri: új szemléletet, új lendületet és új vezetést Brüsszelbe!

Ott kell lennünk és meg kell próbálnunk változtatni azon, ahogyan a döntéseket hozzák és a forrásokat osztják.

Az uniós kisebbségvédelmi szabályozásokat támogatni kell és nem gáncsolni!

Icon
1Az uniós kisebbségvédelmi szabályozásokat támogatni kell és nem gáncsolni!

Tovább fogunk harcolni az uniós kisebbségvédelmi szabályozásért, mert ha ezt mi nem tesszük, senki más nem fogja. Olyan EU-t akarunk, amely háborús helyzetben sem feledkezik meg az alapvető emberi és kisebbségi jogokról: az anyanyelvhasználat, valamint az oktatási és kulturális jogok garantálásáról.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat:

Icon
2Kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat:

településeink fejlesztésére, iskoláink és kórházaink korszerűsítésére, gazdáink és vállalkozóink támogatására. Mindig hatékonyan éltünk a támogatásokkal, az erdélyi, illetve a magyarok lakta régiókba, megyékbe érkező uniós pénzeket jól használtuk fel. Ahhoz azonban, hogy közösségeink gyorsabb ütemben fejlődhessenek, több forrást akarunk, valamint azoknak a programoknak, a kohéziós alapoknak a további fenntartását, amelyek a felzárkózást lehetővé teszik. Támogatjuk, hogy az Unió vonja be a helyi önkormányzatokat is ezeknek a reformoknak az előkészítésébe, különös tekintettel a kohéziós és az agrárpolitikára.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Az EU itthon segítsen munkahelyeket teremteni a fiataloknak,

Icon
3Az EU itthon segítsen munkahelyeket teremteni a fiataloknak,

ne pedig arra ösztönözze őket, hogy külföldön keressék a megélhetést. Olyan uniós közpolitikákra van szükség, amelyek a szakemberképzés és a szakiskola-hálózat megszilárdítását szolgálják.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Támogatjuk az uniós minimálbér elvének alkalmazását itthon is

Icon
4Támogatjuk az uniós minimálbér elvének alkalmazását itthon is

azért, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok anyagi helyzete javulhasson.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Tagállami döntéshozatalt a migráció kezelésében!

Icon
5Tagállami döntéshozatalt a migráció kezelésében!

Az új migrációs paktum pénzügyi kifizetéseknek álcázva megtartotta a kötelező kvótarendszert. Ez hibás megoldás, ezzel szemben mi azt akarjuk, hogy a tagállamok döntsenek ebben a kérdésben.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Az ukrán gabona exportja helyett az erdélyi magyar gazdákat, a helyi termékeket támogassa az Unió!

Icon
6Az ukrán gabona exportja helyett az erdélyi magyar gazdákat, a helyi termékeket támogassa az Unió!

Az európai polgárok, így a mi közösségünk érdeke is, hogy megvédjék az európai gazdákat, megmaradjanak az agrártámogatások, és azokat ne áldozza fel a brüsszeli vezetés az Ukrajnával szembeni kivételes bánásmódnak.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Több támogatást a kis- és középvállalkozásoknak!

Icon
7Több támogatást a kis- és középvállalkozásoknak!

A pandémia, a háború, az energiaválság és a magas infláció sebezhetővé, sérülékennyé tette a kis- és középvállalkozásokat. Támogatjuk a vállalkozók számára vissza nem térítendő támogatásokat fejlesztésekre, innovációra meg munkahelyteremtésre. Az uniós projekteket lebonyolító vállalkozások esetében állami fedezetű kamattámogatott hiteleket kell elérhetővé tenni, amelyekből a cégek az esetleges előfinanszírozásokat, az önrészeket, valamint az árfolyam-különbözetet biztosítani tudják.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Kevesebb bürokráciát!

Icon
8Kevesebb bürokráciát!

Hagyja az Európai Unió a vállalkozóknak és a gazdáknak, hogy azzal foglalkozzanak, amihez értenek: a termeléssel. Ne legyen nehezebb a támogatások lehívása, az Excel táblázatok kitöltése, mint a valódi értékteremtés.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Méltányos legyen a zöld átállás, ne erőltetett! Biztonságos energiaellátást!

Icon
9Méltányos legyen a zöld átállás, ne erőltetett! Biztonságos energiaellátást!

Az Unió az ambiciózus éghajlatvédelmi céljait egyeztesse össze a tagállamok gazdasági lehetőségeivel és társadalmi tűrőképességével. Az uniós vezetés olyan szabályozást kíván bevezetni, amely nemcsak elrugaszkodott a valóságtól, de hatalmas terheket ró az állampolgárokra, a gazdákra, növeli a költségeiket és csökkenti a versenyképességet. A belsőégésű motorok kivezetése és a mobilitás erőltetett villanyosítása hiba, ezzel szemben mi a technológiai diverzifikációt támogatjuk: szintetikus üzemanyagok, hibrid technológiák a kutatás-fejlesztés erőteljes támogatásával. Az európai karbonvám bevezetése tönkreteszi az ipar versenyképességét és elűzi a befektetőket. Ezzel szemben mi a magas technológiájú gyárakat, a fenntartható ipari termelést és az exportokat támogatjuk, ahol jól fizető munkahelyek jönnek létre. Az atomenergia és a földgáz kiiktatása veszélyezteti az energiabiztonságot, ezzel szemben mi a fenntartható új technológiákat támogatjuk, amelyek mellett az atomenergia és a földgáz is megtartja szerepét hosszú távon is.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Ne védje jobban az EU a medvét, mint a saját állampolgárait!

Icon
10Ne védje jobban az EU a medvét, mint a saját állampolgárait!

Csak Romániában 14 embert ölt meg a medve, több mint 150-et sebesített meg az elmúlt években, és több millió lejes károkat okozott a gazdaságokban. A barnamedvék túlszaporodtak a régióban. Ezért Brüsszelnek mihamarabb felül kell vizsgálnia a védett fajokra vonatkozó irányelvet, és meg kell szüntetnie a barnamedve szigorúan védett státuszát.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Erősebb fellépést a szélsőségesek ellen!

Icon
11Erősebb fellépést a szélsőségesek ellen!

Az Európai Unió vezetőinek nem a kelet-európai országok fele kell erőt mutatnia, hanem a szélsőségekkel szemben. Az igazi bátor hozzáállás az Unió vezetői részéről az lenne, ha az etnikai kisebbségi közösségek ellenségeivel vennék fel a harcot, például az AUR-ral, amely minden eszközzel a magyarokat támadja.

Tovább olvasom Kevesebb Icon
Olyan Európát akarunk, amelynek súlya van a világban

Icon
12Olyan Európát akarunk, amelynek súlya van a világban

Csak az az Európai Unió tud biztonságot nyújtani a polgárainak, amely visszaszerzi súlyát a világpolitikában, gazdaságilag versenyképes marad, politikailag megkerülhetetlenné válik a változó világrendben. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy megvédje határait és megvédje polgárait. Támogatjuk a védelmi biztos pozíció létrehozását, az európai védelmi ipar és az ehhez kapcsolódó kutatások fejlesztését.

Tovább olvasom Kevesebb Icon